Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Tên: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre
Năm: 2005
Lĩnh vực:
Địa chỉ: 71 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre
Tỉnh/ thành: Bến Tre
Điện thoại: 091.945.1918
Di động: 381.8449
Website:
Email:
Người đại diện: Võ Hoàng Vinh
Vị trí: Giám đốc
Email - người ĐD:
Điện thoại - người ĐD: