Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn môi trường, chuyển giao công nghệ xử lý môi trường. Có kinh nghiệm trong tư vấn SXSH cho các doanh nghiệp và đánh giá các dự án SXSH.
Tên: Cao Duy Bảo
Giới tính: Nữ
Năm: 1979
Vị trí: Tư vấn
Công ty: Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch
Địa chỉ: 91, Đinh Tiên Hoàng
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 090.623.2488
Email: baocecs@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật môi trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Thạc sỹ 2004-2006
Công nghệ sinh học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 1997-2002
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
Tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2008
Vận hành và duy trì dự án AIT AIT 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch Trưởng phòng SXS 2010-nay Center for Environment and Cleaner Production (CECP)
Trung tâm Bảo vệ Môi trường và An toàn Hóa chất Nghiên cứu viên 2003-2010 Centre for Enviroment protection and Chemical Safty (CECS)

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách x      
Chuyển giao công nghệ x      
Khác(Ghi rõ…)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tổ chức Chương trình đào tạo nâng cao năng lực hoạt động SXSH trong Công nghiệp, 2 module
Tư vấn doanh nghiệp Trưởng nhóm tư vấn một số dự án do CPI tài trợ như: "Rà soát phương thức quan trắc môi trường trong và xung quanh các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại các tỉnh mục tiêu của hợp phần CPI", "Quan trắc và đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động SXSH tại các doanh nghiệp do CPI hỗ trợ từ năm 2007 – 2010", "Xây dựng báo cáo cải thiện môi trường xung quanh các dự án trình diễn do CPI hỗ trợ đầu tư" - Tư vấn hoạt động đánh giá nhanh cho 5 doanh nghiệp tại Phú Yên và 2 doanh nghiệp tại Yên Bái -Tư vấn triển khai áp dụng SXSH tại công ty Plastic Vĩnh Phú
Thông tin, truyền thông Tổ chức hội thảo “Vai trò của các cơ quan nghiên cứu và hiệp hội trong việc thúc đẩy triển khai chiến lược quốc gia về SXSH đến năm 2020” và tham gia các hoạt động truyền thông khác của CPI
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác - Xây dựng hướng dẫn áp dụng SXSH cho ngành đường từ mía nguyên liệu - Xây dựng hướng dẫn áp dụng SXSH cho ngành thuộc da - Xây dựng hướng dẫn áp dụng SXSH cho ngành sản xuất NPK