Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tháng 12⁄2007-12⁄2008 làm Kỹ thuật viên phân xưởng sắt hàn – Nhà máy đóng tàu Năm Căn. Tháng 2⁄2009-11⁄2009 làm Giám sát Cty Kỹ thuật điện Xuân Thành - quận 4- TPHCM. Tháng 12⁄2009 – nay là Chuyên viên phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau.
Tên: Huỳnh Văn Lâm
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Phụ trách mảng khuyến công &Tư vấn phát triển công nghiệp và SXSH
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau
Địa chỉ: 03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau Cà Mau
Tỉnh/ thành: Cà Mau
Điện thoại: 350.9295
Di động: 091.962.6078
Email: Huynhvanlam1983@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kỹ thuật điện Đại học Cần Thơ Đại học 4,5 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Cty Kỹ thuật điện Xuân Thành Giám sát 2/2009-11/2009  
Nhà máy đóng tàu Năm Căn Kỹ thuật viên 12/2007-12/2008  
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp        
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)    

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn Phối hợp với chuyên gia và Hợp phần SXSH trong công nghiệp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về SXSH trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011
Tư vấn doanh nghiệp Phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá nhanh 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác