Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Từ 12⁄1987 – 12⁄1991 là Cán bộ phòng Kế hoạch – Liên hiệp Cty Sản xuất nông sản xuất khẩu Minh Hải. Từ 01⁄1996 – 03-1997: Cán bộ phòng Kế hoạch – Cty Xây lắp điện Minh Hải. Từ 04⁄1997 – 02⁄2001: Chuyên viên phòng Kinh tế - Kỹ thuật Sở Công nghiệp Cà Mau. Từ 03⁄2001 – 06⁄2008: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Sở Công nghiệp Cà Mau. Từ 07⁄2008 – 03⁄2009: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công Cà Mau. Từ 04⁄2009 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau.
Tên: Ngô Hữu Nhẫn
Giới tính: Nữ
Năm: 1963
Vị trí: Phụ trách Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và Văn phòng SXSH
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau
Địa chỉ: 03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau
Tỉnh/ thành: Cà Mau
Điện thoại: 350.9295
Di động: 091.780.9737
Email: Ngohuunhan07@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kinh tế công nghiệp Trường Đại học Kinh tế Tp HCM Đại học 4 năm
Công nghệ thông tin Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp HCM Đại học 2,5 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Liên hiệp Cty Sản xuất nông sản xuất khẩu Minh Hải Cán bộ 12/1987 – 12/1991  
Cơ quan giải thể, chờ chuyển công tác   01/1992 – 12/1995  
Cty Xây lắp điện Minh Hải Cán bộ 01/1996 – 03/1997  
Sở Công nghiệp Cà Mau Chuyên viên 04/1997 – 02/2001  
Sở Công nghiệp Cà Mau Phó Trưởng phòng 03/2001 – 06/2008  
Trung tâm Khuyến công Cà Mau Phó Giám đốc 07/2008 – 03/2009  
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)     x  
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Phối hợp với chuyên gia và Hợp phần SXSH trong công nghiệp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về SXSH trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011
Tư vấn doanh nghiệp Phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá nhanh 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác