Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tham gia công tác từ năm 1998 tại Sở Công Nghiệp Bạc Liêu. Đến năm 2000 Sở điều động về Công ty Thức ăn Chăn Nuôi Bạc Liêu trực thuộc Sở và giữ các chức vụ: Phó Phòng Kinh doanh, Trưởng Phòng Kinh doanh , Trưởng Phòng Quản trị Nhân sự - Hành chính. Năm 2007 Sở điều động về làm Phó Phòng Quản lý Công Nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp rồi Trưởng Phòng Quản lý Công nghiệp – TTCN đến nay.
Tên: Võ Văn Bửu
Giới tính: Nữ
Năm: 1975
Vị trí: Công chức
Công ty: Sở Công Thương Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu
Tỉnh/ thành: Bạc Liêu
Điện thoại: 382.5833
Di động: 091.363.1494
Email: buuscn@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Đại học sư phạm Anh văn Đại học Cần Thơ Cử nhân 04 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH EPRO CPI 10/2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương Bạc Liêu Trưởng Phòng 1998 - nay  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp   x x  
Thông tin, truyền thông x x x x
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Tham gia tư vấn doanh nghiệp
Thông tin, truyền thông Tham gia tuyên truyền về SXSH tại địa phương
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác