Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 7 năm kinh nghiệm. Trong đó năm 2003-2009 là Chuyên viên phòng Quản lý điện năng - Sở Công Thương Cà Mau. Năm 2009 đến nay là Trưởng phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Cà Mau. Tham gia khóa tập huấn giảng viên SXSH khu vực phía Nam tại thành phố Vũng Tàu ngày 12-16⁄10⁄2010.
Tên: Tạ Thanh Hiếu
Giới tính: Nữ
Năm: 1979
Vị trí: Phụ trách mảng khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và SXSH
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cà Mau
Địa chỉ: 03-05 Lý Bôn, phường 4, TP Cà Mau
Tỉnh/ thành: Cà Mau
Điện thoại: 350.9295
Di động:
Email: hieu.qld.sct@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Điện công nghiệp Đại Học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM Đại học 5 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Cà Mau Trưởng phòng 2010-nay  
Sở Công nghiệp Cà Mau Chuyên viên 2003-2009  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Phối hợp với chuyên gia và Hợp phần SXSH trong công nghiệp tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về SXSH trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2011
Tư vấn doanh nghiệp Phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá nhanh 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác