Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Đã được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giảng dạy SXSH. Hiện đang phụ trách mảng tư vấn tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hậu Giang. Đã tham gia tổ chức, hội thảo tập huấn về SXSH trên địa bàn tỉnh.
Tên: Nguyễn Minh Luân
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Phụ trách công tác tư vấn
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hậu Giang
Địa chỉ: Khu 406, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP.Vị Thanh
Tỉnh/ thành: Hậu Giang
Điện thoại:
Di động:
Email: Luan_nguyen626@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Cơ Khí Đại Học Cần Thơ Kỹ Sư 4,5 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hậu Giang CBKT 2009 - nay Industrial Development Promotion and Consultancy Center of Hậu Giang Province
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn   x x  
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tổ chức Hội thảo và Khóa Tập huấn về SXSH cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác