Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp. Tích cực tham gia các chương trình SXSH, Tiết kiệm năng lượng. Có khả năng triển khai các hoạt động SXSH, Tiết kiệm năng lượng.
Tên: Mai Văn Đối
Giới tính: Nữ
Năm: 1974
Vị trí: Quản lý tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Công ty: Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp
Địa chỉ: 21, Lý Thường Kiệt, P1, TP Cao Lãnh
Tỉnh/ thành: Đồng Tháp
Điện thoại:
Di động: 091.877.6690
Email: mvdoi@dongthap.gov.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Điện khí hóa cung cấp điện ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM Kỹ sư 5 năm
Công nghệ thông tin ĐH khoa học tự nhiên Cử nhân 4 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp Phó giám đốc 2007-nay  
Sở Công nghiệp Chuyên viên 1998-2006

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn   x x x
Tư vấn doanh nghiệp   x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ   x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước   x x  
Cơ quan quản lý địa phương   x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp   x x  
Hiệp hội công nghiệp   x x  
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Báo cáo chuyên đề tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp
Tư vấn doanh nghiệp - Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp
Thông tin, truyền thông - Viết các bản tin tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho táp chí khoa học tỉnh, báo Đồng Tháp, trang thông tin CPI, trang tiết kiệm năng luợng-Bộ Công Thương
Tư vấn chính sách - Xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng; sản xuất sách hơn, ...
Chuyển giao công nghệ - 1 dự án sản xuất gạch
Khác