Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã có 16 năm kinh nghiệp làm về lĩnh vực năng lượng, môi trường, kinh tế cho các đối tượng: học sinh, sinh viên, các cán bộ của doanh nghiệp cũng như các cán bộ quản lý địa phương. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tôi đã tham dự rất nhiều khóa tập huấn về SXSH và tiết kiệm năng lượng với tư cách là giảng viên chính.
Tên: Lê Thị Thoa
Giới tính: Nữ
Năm: 1974
Vị trí: Chuyên gia đào tạo
Công ty: Công ty CP Tư vấn EPRO
Địa chỉ: Phòng 406, nhà CC2a, Bắc Linh Đàm
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 091.300.3756
Email: thoa.lt@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kinh tế năng lượng Học viện Công nghệ Châu Á, hái Lan Thạc sĩ 2000-2001
Tiếng anh Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Cử nhân 1994-1997
Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Cử nhân 1992-1996
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 5 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” Điều phối viên dự án 7/2009 – 10/2009  
Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam”, do Bộ NN&PTNT thực hiện thông qua nguồn tài trợ của Tổ chức Phát triển Hà Lan. Cán bộ kỹ thuật 6/2006 –6/2009  
Văn phòng Môi trường và Phát triển Công đồng, Trung tâm Năng suất Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng. Điều phối viên dự án/Tư vấn 9/ 2001 –5/ 2006  
Phòng Kinh tế Năng lượng, Viện Năng lượng nguyên tử hạt nhân Nghiên cứu viên 11/1996 – 12/1999  
Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO Chuyên gia đào tạo 2/ 2011 – nay EPRO Consulting JSC
Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” Trưởng phòng Kỹ thuật 11/ 2009 – 1/2011  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x x
Tư vấn doanh nghiệp x x x x
Thông tin, truyền thông   x x  
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ   x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x x x
Cơ quan quản lý địa phương x x x x
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng   x    
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Đào tạo giảng viên SXSH nâng cao và các lớp tập huấn SXSH do CPI tổ chức
Tư vấn doanh nghiệp - Nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng tại Công ty Cao su Sao Vàng - Tư vấn tiết kiệm năng lượng cho 3 doanh nghiệp, Tư vấn về trách nhiệm xã hội cho 2 doanh nghiệp
Thông tin, truyền thông Nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh tiêu học
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác - Dự án Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam - Tiết kiệm năng lượng trong ngành xi măng – Dự án NEDO - Năng suất xanh cho Phát triển cộng đồng tại Việt Nam – Tổ chức Phát triển Châu Á