Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã tốt nghiệp kỹ sư Quản lý môi trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đã đạt chứng chỉ chuyên sâu về Kỹ năng tư vấn và giảng dạy về Sản xuất sạch hơn. Bắt đầu làm việc tại EPRO từ giữa năm 2010. Có hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm, xả thải nước thải và tư vấn áp dụng sản xuất hơn trong công nghiệp.
Tên: Vũ Thu Hà
Giới tính: Nữ
Năm: 1985
Vị trí: Chuyên gia môi trường
Công ty: Công ty CP Tư vấn EPRO
Địa chỉ: Phòng 406, tòa nhà Thanh Hà, CC2A, Bắc Linh Đàm
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 3641.0746⁄
Di động: 098.599.3352
Email: ha.vt@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý môi trường Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ sư 2003-2008
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2010-2011
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 2 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty CP Tư vấn EPRO Chuyên gia môi trường 7/2010 - nay EPRO Consulting JSC
Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Việt Chuyên gia tư vấn 7/2008 - 5/2010

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x    
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn Tham gia giảng dạy về SXSH cho các doanh nghiệp ngành chè tại Lai Châu, các doanh nghiệp ngành thủy sản Thanh Hóa
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn đánh giá SXSH cho Công ty Bao bì Thiên Hà. Tham gia khảo sát và đánh giá nhanh tại một số doanh nghiệp ngành giấy tại làng nghề giấy Phong Khê, Bắc Ninh
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác