Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa, hóa sinh. Đã tham gia tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn về SXSH cho các DN sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Được đào tạo Kỹ năng giảng dạy về SXSH cho Bộ Công thương tổ chức.
Tên: Trần Thanh Tân
Giới tính: Nữ
Năm: 1982
Vị trí: Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường
Công ty: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 19-21 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều
Tỉnh/ thành: Cần Thơ
Điện thoại: 221.0223
Di động: 091.945.5466
Email: tttan@cantho.gov.vn; thanhtan1002@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ hóa sinh TU Dortmund, CHLB Đức Thạc sỹ 2007-2009
Công nghệ hóa Đại học Cần Thơ Kỹ sư 2000-2005
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH EPRO CPI 10/2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Sở Công Thương TP. Cần Thơ Chuyên viên 4/2010 - nay  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông x x x  
Tư vấn chính sách x   x  
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước     x  
Cơ quan quản lý địa phương     x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tham gia tổ chức đào tạo và tập huấn SXSH đối với các DN Sản xuất công nghiệp - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài PTTH địa phương xây dựng phim tài liệu, phóng sự liên quan SXSH
Tư vấn doanh nghiệp - Hỗ trợ DN đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH đối với DN SXCN trên địa bàn TP. Cần Thơ
Thông tin, truyền thông - Thường xuyên phối hợp báo, đài tuyên truyền, cung cấp thông tin có liên quan đến SXSH trong CN, phổ biến rộng rãi và nhân rộng đến tận cơ sở SXCN tại địa phương thuộc quận, huyện trên địa bàn
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ và khuyến khích DN tham gia thực hiện các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ có liên quan đến chương trình sản xuất sạch
Khác Thực hiện chức năng quản ký nhà nước về kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực công thương