Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Qua quá trình 14 năm học tập và công tác, đến nay bản thân tôi đã tích lũy các kinh nghiệm trong việc thiết kế xây dựng nội dung và trực tiếp thuyết trình, giảng dạy các khoá tập huấn về SXSH trong công nghiệp và hoạt động khuyến công, tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn. Ngoài ra các kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, tư vấn khuyến công, hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương, đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, SXSH, vệ sinh công nghiệp và lập báo cáo cam kết môi trường.
Tên: Nguyễn Văn Dũng
Giới tính: Nữ
Năm: 1970
Vị trí: Giám đốc Trung tâm
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 2 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn
Tỉnh/ thành: Bắc Kạn
Điện thoại: 381.0292
Di động:
Email: nguyendungctbk@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản trị kinh doanh Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh- Đại học Thái nguyên Cử nhân 2005 - 2010
Luyện kim Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Cử nhân Cao đẳng 1994 - 1997
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn Giám đốc 6/2001 - nay  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn Phó Giám đốc 2007 - 6/2011  
Sở Công nghiệp - Khoa học và công nghệ Bắc Kạn Cán bộ 2003 - 2007  
Sở Công nghiệp - Khoa học công nghệ và Môi trường Bắc Kạn Cán bộ 1998 - 2003

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông     x  
Tư vấn chính sách     x  
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)     x  
Cơ quan quản lý nhà nước        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp     x  
Cộng đồng     x  
Khác(Ghi rõ...)