Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Gần 30 năm kinh nghiệm công tác. Từ năm 1985-1986 giảng dạy kỹ thuật điện trường Công nhân kỹ thuật tỉnh Hậu giang cũ. Từ năm 1987-1990 phó giám đốc phụ trách sản xuất , xí nghiệp Nước đá huyện Kế sách. Từ năm 1995-2008 tham gia quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn; Tư vấn thiết kế các công trình nguồn và lưới điện. Từ năm 2009 đến nay là Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sóc Trăng.
Tên: Lê Hoàng Trí
Giới tính: Nữ
Năm: 1959
Vị trí: Tư vấn phát triển công nghiệp
Công ty: Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sóc trăng
Địa chỉ: 372 Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng
Tỉnh/ thành: Sóc Trăng
Điện thoại:
Di động: 091.918.9190
Email: ltrihoang@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Điện Công nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM Kỹ sư 1979-1984
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả Trung tâm tiết kiệm năng lượng tp HCM Sở KHCN TPHCM 1997
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 2 1
Tiếng Nga 2 3 1
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Sóc Trăng Phó giám đốc 2009 - nay  
Phòng quản lý điện năng – Sở công nghiệp tỉnh Sóc Trăng Phó phòng 2007-2008  
Ban QLDA điện nông thôn Sóc trăng Phó giám đốc 2000-2006  
Điện lực Sóc Trăng Cán bộ kỹ thuật 1992-1999  
Xí nghiệp Sản xuất Nước đá huyện KS Phó Giám đốc 1987  
Trường Công nhân kỹ thuật Hậu giang Giáo viên 1984-1986  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn   x x  
Tư vấn doanh nghiệp        
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách   x x x
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước   x x  
Cơ quan quản lý địa phương   x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp   x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác