Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Hiện nay là Phó trưởng phòng khuyến công. Đã tham gia tập huấn chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng.
Tên: Nguyễn Thanh Hòa
Giới tính: Nữ
Năm: 1975
Vị trí: Phó Trưởng phòng Khuyến công
Công ty: Trung tâm Khuyến công Bình Thuận
Địa chỉ: T32, khu dân cư thương mại Bắc Phan Thiết
Tỉnh/ thành: Bình Thuận
Điện thoại:
Di động: 091.961.2826
Email: motmaikhitrove@yahoo.com.vn; ttkcbinhthuan@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM Cử nhân  
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH Hải Nam Công nhân viên 1999-2002  
Trung Tâm Khuyến Công Bình Thuận Phó Trưởng phòng 4/2003-nay  
   

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông     x  
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng     x  
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông Đã tổ chức tuyên truyền tại tỉnh Bình Thuận
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác