Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tốt nghiệp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty XNK An Giang và 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước tại Sở Công nghiệp An Giang. Từ 2007 là giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang. Tôi đã tham gia các chươgn trình đào tạo “Kỹ năng tư vấn SXSH” và “Giảng viên SXSH nâng cao” do CPI tổ chức và đã trực tiếp thực hiện các hoạt động tập huấn & tư vấn đánh giá nhanh SXSH cho các doanh nghiệp ở An Giang.
Tên: Bùi Văn Dung
Giới tính: Nữ
Năm: 1958
Vị trí: Giám đốc
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang
Địa chỉ: 35 Nguyễn Văn Cưng, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên
Tỉnh/ thành: An Giang
Điện thoại: 384.0814
Di động: 091.366.9428
Email: buidungag@vnn.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Nhiệt công nghiệp Đại học bách khoa TP.HCM Kỹ sư 1983
Quản trị kinh doanh Đại học mở TP.HCM Cử nhân 1997
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SIYB (Sida - Ilo - VCCI)     1998-2000
Giảng viên và tư vấn GHK SMEDEC2 SMEDEC2 2006-2008
Chuyên gia tư vấn SXSH EPRO CPI 2009-2010
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp An Giang Giám đốc 2007-nay An Giang industry promotion and industry development consultant center
Sở Công Nghiệp Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp 1988-2006 An Giang industry department
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp        
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp     x x
Thông tin, truyền thông     x  
Tư vấn chính sách     x x
Chuyển giao công nghệ     x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp        
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương     x x
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)     x x
 

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tổ chức các Hội thảo- tập huấn - Tham gia giảng dạy và báo cáo các chuyên đề.
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn đánh giá SXSH (Công ty thủy sản An Mỹ, Công ty xuất khẩu lương thực Khiêm Thanh, Công ty dược phẩm, Xí nghiệm bao bì, Nhà máy gạch men, Cơ sở bánh hạnh nhân Tiến Anh)
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác