[In trang]
Bộ TN&MT phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trên toàn quốc
Thứ năm, 18/10/2018
ễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 diễn ra sáng 12/10 tại Trụ sở Bộ TN&MT.