Tên tài liệu Tờ gấp "Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương"
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Tờ gấp "Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương"
Số hiệu 01 Ngày có hiệu lực 06/07/2018
Ngày ban hành 06/07/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương Người ký Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương