Tên tài liệu Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm, 146 trang
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 18/10/2011
Ngày ban hành 18/10/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh Người ký Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh