Tên tài liệu Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước, 2006, 266 trang
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 18/10/2011
Ngày ban hành 18/10/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Người ký Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam