Tên tài liệu Giáo trình Kinh tế chất thải, 2006, 345 trang
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 17/10/2011
Ngày ban hành 17/10/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành NXB Giáo dục Người ký NXB Giáo dục