Tên tài liệu Giáo trình hóa học môi trường, PGS.TS Đặng Đình Bạch, 357 trang
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 17/10/2011
Ngày ban hành 17/10/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Người ký Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật