Tên tài liệu Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 30/09/2011
Ngày ban hành 30/09/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Người ký Ngân hàng thế giới tại Việt Nam