Tên tài liệu Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2003 - Môi trường nước
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 29/08/2011
Ngày ban hành 29/08/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA