Tên tài liệu Đầu tư cho các dự án Sử dụng năng lượng hiệu quả và Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu Ngày có hiệu lực 07/09/2011
Ngày ban hành 07/09/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) Người ký Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)