Tên văn bản Chỉ thị số 11⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 11/CT-TTg Ngày có hiệu lực 19/06/2013
Ngày ban hành 19/06/2013 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Tấn Dũng