Tên văn bản Thông tư số 08⁄2006⁄TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 08/2006/TT-BCN Ngày có hiệu lực 16/11/2006
Ngày ban hành 16/11/2006 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Hoàng Trung Hải