Tên văn bản Thông tư số 01⁄2004⁄TT-BCN hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 01/2004/TT-BCN Ngày có hiệu lực 02/07/2004
Ngày ban hành 02/07/2004 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Hoàng Trung Hải