Tên văn bản Thông tư số 37⁄2005⁄TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 37/2005/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 29/12/2005
Ngày ban hành 29/12/2005 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Thị Hằng