Tên văn bản Quyết định số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 2013⁄2005⁄QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 29/12/2005
Ngày ban hành 29/12/2005 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Thị Hằng