Tên văn bản QCVN 23: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu QCVN 23: 2009/BTNMT Ngày có hiệu lực 16/11/2009
Ngày ban hành 16/11/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Phạm Khôi Nguyên