Tên văn bản QCVN 21: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu QCVN 21: 2009/BTNMT Ngày có hiệu lực 16/11/2009
Ngày ban hành 16/11/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Phạm Khôi Nguyên