Tên văn bản QCVN 20: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu QCVN 20: 2009/BTNMT Ngày có hiệu lực 16/11/2009
Ngày ban hành 16/11/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Xuân Cường