Tên văn bản QCVN 19: 2009⁄BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu QCVN 19: 2009/BTNMT Ngày có hiệu lực 16/11/2009
Ngày ban hành 16/11/2009 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Nguyễn Xuân Cường