Tên văn bản Quyết định số 68⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 68/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực 18/01/2017
Ngày ban hành 18/01/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký Trịnh Đình Dũng