Tên văn bản Hồ sơ tham gia tuyển chọn, thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả
Số hiệu 2188/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 30/05/2016
Ngày ban hành 30/05/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Khác Người ký