producttion and consumption

Thứ tư, 14/11/2018 | 14:33 GMT+7

Tin hoạt động

Điển hình

DN thực phẩm chú trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh

Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm lương thực, thực phẩm, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường càng được chú trọng hơn cả bởi bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm là hai mặt không thể tách rời.

Video

lên đầu trang