Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thừa Thiên Huế: Áp dụng sản xuất sạch hơn để giải quyết vấn đề môi trường

Để giải quyết vấn đề về môi trường cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược này cho giai đoạn 2016-2020.

Tiền Giang: Quyết định hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 1991⁄QĐ-UBND ngày 06⁄7⁄2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020. Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã ra chỉ thị số 1125⁄SCT-KTMT nhằm thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn đánh giá sản xuất sạch hơn (SXSH) cho các doanh nghiệp sản xuất, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu đầu vào và giảm ô nhiễm môi trường.

Nhôm Lâm Đồng: Cải tiến kĩ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường

Thông qua cải tiến kĩ thuật và đổi mới công nghệ, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã dần ổn định sản xuất và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, tiêu biểu là những nỗ lực cải tiến sản xuất theo định hướng bền vững và bảo vệ môi trường trong Dự án Tổ hợp Bôxít nhôm Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Quyết định thực hiện các đề án thuộc Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2018

Trên quan điểm quyết định 2645⁄QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, nhằm phổ biến rộng rãi sản xuất sạch hơn vào thực tế sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 08⁄02⁄2018, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 23⁄QĐ-SCT thực hiện những đề xuất, kế hoạch thuộc Chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn trong năm 2018.

Sản xuất sạch hơn tại Vĩnh Long: Lợi ích cho doanh nghiệp

Việc thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long không chỉ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới sản xuất bền vững.

Vĩnh Phúc: Sản xuất sạch hơn để phát triển bền vững

Với chính sách thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nền kinh tế Vĩnh Phúc đang có nhiều bước tiến vượt bậc. Để xây dựng một nền kinh tế công nghiệp bền vững, việc đẩy mạnh áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường là vấn đề tỉnh cần đặc biệt chú trọng.

Doanh nghiệp TP.HCM: Nỗ lực bám thị trường

Nhờ cải thiện hiệu suất sản xuất, các doanh nghiệp trong nước đã từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả

Bình Thuận: Lan tỏa hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia

Nhằm lan tỏa hơn nữa hiệu quả chương trình khuyến công quốc gia đã đạt được trong năm vừa qua, năm 2018 Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện tốt ngay từ khâu khảo sát, tư vấn hướng dẫn lập đề án sát với nhu cầu, đánh giá khả năng đầu tư thực tế của cơ sở chắc chắn và kỹ lưỡng hơn.

20 năm làm việc, hàng chục sáng kiến mang lại hiệu quả cao

Là tổ trưởng sản xuất Tổ sửa chữa cơ (phân xưởng Kho bến 1, Cty Tuyển than Cửa Ông, TKV), anh Chu Long Tiên (ảnh - SN 1975) luôn tâm niệm trong khi làm việc phải luôn chịu khó suy nghĩ tìm tòi, đặt câu hỏi để làm sao có được giải pháp mang lại hiệu quả nhất.

Khuyến công Hà Nam: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trong ngành dệt may

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 định hướng: Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tốc độ cao, đặc biệt là tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Theo đó, dệt may là một trong các lĩnh vực công nghiệp chủ đạo của tỉnh Hà Nam để khai thác các nguồn lực và lợi thế của địa phương như nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng thuận tiện, …