Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Thông báo chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn của Bộ trong giai đoạn 2008-2015

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương kính đề nghị các anh chị em học viên đã tham gia chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn của Bộ trong giai đoạn 2008-2015 cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất sạch hơn mà mình đã và đang triển khai theo Công văn số 7367⁄BCT –KHCN về việc tổng hợp thông tin và đánh giá kết quả tập huấn sản xuất sạch hơn cho các học viên ngày 14⁄8⁄2017.

Thông báo Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

“Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 76⁄QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016, trong đó, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới sinh thái là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Áp dụng công cụ đổi mới sinh thái sẽ giúp doanh nghiệp phát triển và kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững, đồng thời tăng khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị xanh toà

Thông báo về việc đẩy nhanh thực hiện đề án KCQG năm 2016 và xây dựng kế hoạch KC 2017

Hiện nay , công tác theo dõi tổng hợp cho thấy số lượng hồ sơ đề án Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các tổ chức dịch vụ khuyến công đã ký hợp đồng với Cục Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) triển khai và tạm ứng kinh phí còn chậm so với yêu cầu, kế hoạch đề ra, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện kế hoạch KCQG năm 2016.

Cục Công nghiệp địa phương: Thông báo về việc đẩy nhanh thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2016 và xây dựng kế hoạch khuyến công 2017

Hiện nay , công tác theo dõi tổng hợp cho thấy số lượng hồ sơ đề án Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các tổ chức dịch vụ khuyến công đã ký hợp đồng với Cục Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) triển khai và tạm ứng kinh phí còn chậm so với yêu cầu, kế hoạch đề ra, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện kế hoạch KCQG năm 2016.

Thông báo mời tham gia khóa tập huấn Nâng cao kỹ năng thực hành hỗ trợ và tư vấn sản xuất sạch hơn

Trong khuôn khổ thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức khóa tập huấn về Sản xuất sạch hơn năm 2016 dành cho đối tượng học viên đã có kiến thức cơ bản về SXSH đồng thời mong muốn thực hành đánh giá nhanh SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia đề xuất các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Công Thương hướng dẫn việc đăng ký các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cụ thể như sau:

Thông báo số 01⁄TB-UBND ngày 06⁄01⁄2016 kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm biển, dịch vụ du lịch tại xã Giao Phong, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy

Thông báo số 01⁄TB-UBND ngày 06⁄01⁄2016 kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng tắm biển, dịch vụ du lịch tại xã Giao Phong, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG BÁO ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông báo kết luận của đ⁄c Nguyễn Viết Hưng-PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập đoàn VinGroup

Thông báo kết luận của đ⁄c Nguyễn Viết Hưng-PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập đoàn VinGroup

Thông báo kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông

Thông báo kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông

Thông báo kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh

Thông báo kết luận của đ⁄c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh