producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 16:42 GMT+7

Tin hoạt động

Điển hình

DN đầu tư nhiều giải pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh

Nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất đồng thời bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV đã có nhiều đầu tư, giải pháp về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

lên đầu trang