• Mục tiêu chiến lược 2020
    25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn
  • Mục tiêu chiến lược 2020
    Giảm 5-8% năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu trên một đơn vị sản phẩm
  • Mục tiêu chiến lược 2020
    90% cơ sở sản xuất nhận thức được lợi ích của sản xuất sạch hơn

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP